Voor 23:59 uur besteld, morgen thuis

100 dagen bedenktijd

Gratis bezorging

Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis⠀⠀⠀

Privacyverklaring Bûckels

Via onze winkel en webshop worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bûckels acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 
• Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Verwerkingsdoeleinden: Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming voor de volgende doeleinden: 
• Het uitvoeren van het Bûckels Loyalty en garantieprogramma, in het bijzonder
• Het beheren van uw loyaliteitspunten, die u bij elke aankoop bij Bûckels behaalt, en uw recht op garantie zonder aankoopbewijs en wel geregistreerd in ons klantenbestand.
• Evaluatie van uw Bûckels aankoop en uw bezoek aan de webshop, zodat u op maat gemaakte aanbiedingen krijgt in de webshop, uitnodigingen voor speciale evenementen (Bijvoorbeeld workshops en sportevents) en kortingsbonnen, inclusief het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om het klantenprofiel te koppelen
• E-mailreclame (indien u dit wenst te ontvangen) en postreclame
• Persoonlijke en individuele communicatie en productaanbevelingen, passend bij uw winkelgedrag, als een soort “winkeladviseur”
• Gepersonaliseerde online shop op basis van uw interesses
• Het verzilveren van uw loyaliteitspunten in de vorm van kortingen op uw volgende aankoop
• Verbetering van de producten en diensten van Bûckels
• Het uitvoeren van zakelijke beslissingen
• Regulatory Compliance
• Vaststelling, uitoefenen en de verdedigen van rechtsaanspraken

Wettelijke grondslag: De verwerking van uw gegevens voor het uitvoeren van het Bûckels Spaarpogramma is toegestaan, omdat dit voor het uitvoeren van de contractuele overeenkomst met u voor de deelname aan het Bûckels spaar-programma nodig is en omdat we een doorslaggevend gerechtvaardigd belang hebben. In het bijzonder rechtvaardigen wij onze doorslaggevend gerechtvaardigd belang als volgt: Door deel te nemen aan het Bûckels spaarprogramma, hebt u uw interesse getoond in het verstrekken van gepersonaliseerde informatie over de producten en diensten, met behulp van objectieve informatie evalueren wij uw aankoopgedrag en uw productbelangen, zonder gevoelige persoonlijkheidsprofielen te creëren en nemen wij geen geautomatiseerde beslissingen met juridisch of vergelijkbaar effect.
Voor zover toestemming wettelijk vereist is, bijvoorbeeld voor bepaalde e-mailadvertenties of voor bepaalde categorieën van cookies, vragen wij om deze toestemming. Als er geen toestemming wordt gegeven, zullen we de gegevensverwerkingsprocessen waarvoor toestemming is vereist, niet worden uitgevoerd.
Bovendien maken wettelijke-toestemmingsnormen, zoals belastingtermijnperiodes of het geldend maken, uitoefenen en verdedigen van rechtsaanspraken, de verwerking van uw gegevens mogelijk.

Bûckels is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018 00:00:00.
Gebruik van persoonsgegevens: Bij het gebruiken van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Categorieën van gegevens: In het bijzonder verwerken we de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u: Bûckels registratiegegevens, gegevens over aankopen en loyaliteitspunten (spaarprogramma), voorkeuren voor e-mail en postreclame, productinteresses getoond in de webshop.
Soms stelt u deze gegevens rechtstreeks ter beschikking (bijvoorbeeld als onderdeel van het registratieproces of wanneer u een aankoop doet) en soms verzamelen we deze gegevens automatisch (bijvoorbeeld wanneer u onze webshop of door het klikken in de e-mail nieuwsbrief). 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: NAW gegevens
•Telefoonnummer
•Factuuradres
•Emailadres
•Betalingsgegevens
•Geslacht
•Geboortedatum
•IP-adres 
Registreren: Bij bepaalde onderdelen van onze webshop moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. 
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling: Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame: Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
• Per e-mail
• Via social media 
Contactformulier en nieuwsbrief:Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. 
Locatiegegevens: Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatie gegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. 
Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacy verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie: Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties: Onze webshop vertoont advertenties. 
Verstrekking aan derden: Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
In onze webshop zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. 
Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging: Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert 
Bewaartermijnen: De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 
Websites van derden: Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webshop zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring: Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens: Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 
Autoriteit Persoonsgegevens: Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Bûckels
Schutstraat 81
7907 CB Hoogeveen

TEL: 0031(0)528 – 234 100
MAIL: info@buckels-official.com

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0.00